بس که بد میگذرد زندگی اهل جهان

                        مردم از عمر چو سالی گذرد،عید کنند!

                                  صائب تبریزی

 

 

 

 

دانلود فایلهای مربوط به بازاریابی استاد پیر حیاتی


ادامه مطلب

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت آقای دکتر میر عباسی


ادامه مطلب

دانلود فایل

قابل توجه دوستان عزیز لطفا برای دریافت فایلهای مربوط به دکتر حمیدی ابتدا به قسمت هر درس مورد نظر رفته سپس ادامه مطلب را انتخاب کرده تا فایلهای دانلود در صفحه باز شده مشخص گردد.

ضمنا فایلهای مربوط به درس طرح و توسعه خانم دکتر عبدالهیان و فایلهای متفرقه در قسمت دانلودها قرار داده شده است

دانلودها

مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک

مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک خانم دکتر عبدالهیان

 لینک های دانلود در ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب

مسایل جاری مدیریت اجرائی واحدهای تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی

مسایل جاری مدیریت اجرائی واحدهای تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی آقای دکتر حمیدی

لینک های دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب

مدیریت طرحهای توسعه

مدیریت طرحهای توسعه آقای دکتر حمیدی

 لینکهای دانلود در ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک آقای دکتر حمیدی

لینک های دانلود در ادامه مطلب 

 


ادامه مطلب