پاورپوینت ارسال نشده مسایل جاری

خانمها  یالپانیا  - قره خانلو و آقای جعفری لطفا فایل پاورپوینت مسایل جاری رو بفرستید.

سخنرانی " ونه گات " در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه MIT


ادامه مطلب

مدیریت طرح و توسعه خانم دکتر عبدالهیان

لینک های دانلود در ادامه مطالب . . .


ادامه مطلب

دانلود فایلهای مربوط به بازاریابی استاد پیر حیاتی

لینک های دانلود در ادامه مطالب . . .


ادامه مطلب

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت آقای دکتر میر عباسی


ادامه مطلب

دانلودهای متفرقه

مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک

مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک خانم دکتر عبدالهیان

 لینک های دانلود در ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب

مسایل جاری مدیریت اجرائی واحدهای تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی

مسایل جاری مدیریت اجرائی واحدهای تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی آقای دکتر حمیدی

لینک های دانلود در ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب

مدیریت طرحهای توسعه

مدیریت طرحهای توسعه آقای دکتر حمیدی

 لینکهای دانلود در ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک آقای دکتر حمیدی

لینک های دانلود در ادامه مطلب . . .

 


ادامه مطلب